วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Key nod32 15/11/2012


NOD32 IDs Update Time: November 15,2012 21:19:14
ThreatSense Update:
Username:TRIAL-76165103
Password:mtcjs6cnx3

Username:TRIAL-76165105
Password:vev8tjcah6

Username:TRIAL-76165101
Password:tfcem2md2u

Username:TRIAL-76165057
Password:pnham5vasf

Username:TRIAL-76165058
Password:u7rjs4mrf4

Username:TRIAL-76165062

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

NOD32 IDs Update Time๏ผš February 19,2012 22:02:51

Username:TRIAL-61191256
Password:ebex8bfmt8

Username:TRIAL-61191261
Password:h685r2hc3b

Username:TRIAL-61191263
Password:bf88v68m2f

Username:TRIAL-61155465
Password:tpxedt6h3r

Username:TRIAL-61155462
Password:aurdk7tkah

Username:TRIAL-61059655
Password:utamevh46v

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

user NODS 32 ANTIVIRAT 5

October /Novmber 2012/2011

Username Password

username: EAV-46223410
password: 262236hbbn
validity: 2011-12-13

username: EAV-46224454

password: pd3372ak3k
period: 2011-12-13


username: EAV-46222448

password: anp8bmd4hb
validity: 2011-12-13


username: EAV-46187046

password: t5u7f4ambx
validity: 2011-12-12


username: EAV-46187157

password: eh7fx6bsmr
validity: 2011-12-12


username: EAV-46186067

password: c5ehka68rt
validity: 2011-12-12


Username: EAV-46151874

password: bc5uefbrxv
validity: 2011-12-11


username: EAV-46152741

password: cuau6xjmjp
validity: 2011-12-11


username: EAV-46150821

password: xp8s45ftda
validity: 2011-12-11


NOD32 IDs Update Time๏ผš July 05,2011 00:43:33 ThreatSense Update๏ผš

Username:EAV-49016265
Password:fhcaac6ea7

Username:EAV-49017167
Password:4upctfp7m8

Username:EAV-49017168
Password:vdf4ph2nxn

Username:EAV-49016273
Password:rvrare4vtk

Username:EAV-49016319
Password:em63d3xddb

Username:EAV-49016326
Password:uhtb24kdma

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

11/08/2011

Username:EAV-50059273
Password:e2d6xcf4u2

Username:EAV-50036206
Password:k5xxrddkht

Username:EAV-50037691
Password:avkpumf28c

Username:EAV-50060143
Password:tr786ac4ua

Username:EAV-50060182
Password:jad6akbam3

Username:EAV-50039695
Password:xrxa4677ev

Username:TRIAL-34630222
Password:a5tfmd47r5

Username:TRIAL-34630645
Password:fkud8en5s3

Username:TRIAL-34630666
Password:tuxct46pnv

Username:TRIAL-34630696
Password:b283puubdj

…………………………………………..

Username:EAV-50059273
Password:e2d6xcf4u2

Username:EAV-50036206
Password:k5xxrddkht

Username:EAV-50037691
Password:avkpumf28c

Username:EAV-50060143
Password:tr786ac4ua

Username:EAV-50060182
Password:jad6akbam3

Username:EAV-50039695
Password:xrxa4677ev

Username:TRIAL-34630222
Password:a5tfmd47r5

Username:TRIAL-34630645
Password:fkud8en5s3

Username:TRIAL-34630666
Password:tuxct46pnv

Username:TRIAL-34630696
Password:b283puubdj

sername: EAV-42049228
Password: nj3pv356cu
Expiry Date: 02.09.2011

Username: EAV-42049231
Password: 7earpne356
Expiry Date: 02.09.2011

Username: EAV-42049233
Password: d4amjhpp62
Expiry Date: 02.09.2011

Username: EAV-42493595
Password: mep2revdkr
Expiry Date: 13.09.2011

Username: EAV-42605260
Password: k6he72au7a
Expiry Date: 16.09.2011

Username: EAV-42605695
Password: bjc43rnc8d
Expiry Date: 16.09.2011

Username: EAV-42605703
Password: mvs5htktss
Expiry Date: 16.09.2011

Username: EAV-42789550
Password: cdabfs8mak
Expiry Date: 21.09.2011

Username: EAV-42804686
Password: 3htemccjnv
Expiry Date: 21.09.2011

sername: EAV-38230553
Password: cdcjkmpvka
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38234354
Password: 58rkfeak3e
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38234388
Password: 34xxbd22mt
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38234394
Password: cedxsfvf78
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38235313
Password: 3pf3vbprv5
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38240431
Password: 4ue7submap
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38240436
Password: tdn5fcx84t
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38241130
Password: r3465xc7ad
Expiry Date: 26.05.2011

Username: EAV-38962942
Password: 3ptxx4crp6
Expiry Date: 13.06.2011

Username: EAV-38962950
Password: c58xe6aaaj
Expiry Date: 13.06.2011

Username: EAV-38963120
Password: 48f3rpbakf
Expiry Date: 13.06.2011

Username: EAV-38972505
Password: 8smx62aknf
Expiry Date: 14.06.2011

Username: EAV-39032730
Password: 78h7xdb8ut
Expiry Date: 15.06.2011

Username: EAV-39032816
Password: jcba4dkpu3
Expiry Date: 15.06.2011

Username: EAV-39032826
Password: 3dp6cbtvea
Expiry Date: 15.06.2011


สำรอง


Username: TRIAL-39879955
Password: 8bkf2dsjsb
Expiry Date: 22.01.2011

Username: TRIAL-39879997
Password: vtrd6nspj4
Expiry Date: 22.01.2011

Username: TRIAL-39879998
Password: rbj52r48uf
Expiry Date: 22.01.2011

Username: TRIAL-39880016
Password: a5ucpcabex
Expiry Date: 22.01.2011

Username: TRIAL-39880018
Password: fstaj7j2fs
Expiry Date: 22.01.2011

Username: TRIAL-39908539
Password: xnkn3kd4h3
Expiry Date: 22.01.2011

Username: TRIAL-40058496
Password: dud6p6f8ff
Expiry Date: 25.01.2011

Username: TRIAL-40058500
Password: mc774ntmpc
Expiry Date: 25.01.2011

Username: TRIAL-40058516
Password: ne536p2eu6
Expiry Date: 25.01.2011

Username: TRIAL-40058517
Password: b8ut7v286p
Expiry Date: 25.01.2011

Username: TRIAL-40058518
Password: fr55bunrtb
Expiry Date: 25.01.2011

Username: TRIAL-40058519
Password: 5kuxc4nj5u
Expiry Date: 25.01.2011

Username: TRIAL-40135341
Password: cu3s4p8px5
Expiry Date: 27.01.2011

Username: TRIAL-40135342
Password: 2ntm5v8h8n
Expiry Date: 27.01.2011

Username: TRIAL-40135343
Password: mfkf558bh8
Expiry Date: 27.01.2011


สำรอง


Username: EAV-37991228
Password: 63ma2vcv2k
Expiry Date: 18.02.2011

Username: EAV-37991237
Password: skaeesakad
Expiry Date: 18.02.2011

Username: EAV-37991244
Password: rsfav58u4c
Expiry Date: 18.02.2011

Username: EAV-38322040
Password: s6k8cet6hd
Expiry Date: 26.02.2011

Username: EAV-38323213
Password: ausjkuaman
Expiry Date: 26.02.2011

Username: EAV-38348377
Password: 7puvcf3x2f
Expiry Date: 26.02.2011

Username: EAV-38348419
Password: mkf7fc2j74
Expiry Date: 26.02.2011

Username: EAV-38402748
Password: d5ese7th47
Expiry Date: 28.02.2011

Username: EAV-38402751
Password: 6mmp5mf5tb
Expiry Date: 28.02.2011

Username: EAV-38416855
Password: fxrxp5ua7s
Expiry Date: 01.03.2011

Username: EAV-38416858
Password: 3tx2hr76x4
Expiry Date: 01.03.2011

Username: EAV-38416860
Password: r7dcfb7jdx
Expiry Date: 01.03.2011

Username: EAV-38416862
Password: xud8b6h8es
Expiry Date: 01.03.2011

Username: EAV-38416864
Password: 5hd562sxfm
Expiry Date: 01.03.2011

Username: EAV-38416866
Password: b7d22t5mfe

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Username:EAV-44861191
Password:ev6kus5s2k

Username:EAV-44858197
Password:d2rkvxum2x

Username:EAV-45010154
Password:mmtace3u77

Username:EAV-45030000
Password:np7xdn48dj

Username:EAV-44661567
Password:jdf64tdpf8

Username:EAV-44661479
Password:b88t6et62b

2011-5-5:

Username EAV-42113518
Password jfcun7ts6t
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42121644
Password p5jkfe6p33
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42121691
Password ctxd5347mr
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42129924
Password bf8brhj3rr
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42131803
Password 6s4b3pcv6v
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42137890
Password b2s8nev386
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42137931
Password ut46uuvc4s
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42137932
Password vjf82xurjx
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42145763
Password rme5u66n34
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42145765
Password xbe2p2ed4v
Expiry Date 04.09.2011

Username EAV-42145881
Password u57an5e324
Expiry Date 04.09.2011

Username:EAV-44819333
Password:svt6vjxmkk

Username:EAV-44818741
Password:87ajhmh478

Username:EAV-44816331
Password:u6r8cmrth4

Username:EAV-44816327
Password:x5b3j8er3d

Username:EAV-44816364
Password:v6a234sb33

Username:EAV-44939003
Password:fhtfempus8

Username:EAV-44816391
Password:kssx5s7dea

Username: EAV-44702266
nod32key: c6mu7m7uu8

Username: EAV-44662873
nod32key: xrpb44jkfp

Username: EAV-44662889
nod32key: jhkb2adkkh

Username:EAV-44790662
nod32key:ssm5axum3j

Username:EAV-44791665
nod32key:xe75xkbvm3

Username:EAV-44791749
nod32key:bh274kjcma

Username:EAV-44791752
nod32key:td78v8uadh

Username:EAV-44791759
nod32key:ske4dhsj7f

Username:EAV-44791670
nod32key:pxd3m4xhe6

Username:EAV-44791706
nod32key:umcvxpksem

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

ล่าสุด

ThreatSense Updates: NOD32 - v.6397 (20110821)

Username: EAV-50033736 Password: 32mf8b44t7 Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50034592 Password: 5xheths4bh Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50035678 Password: t8ck3c6bf7 Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50035682 Password: ratttrfexu Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50037709 Password: k2v4rdcds2 Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50038774 Password: 46f52rkfff Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50390622 Password: 332xxs47vp Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50390624 Password: 8p2tsmdvxj Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50391348 Password: 7n2mch85vf Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50391350 Password: v3exb58hdb Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50397919 Password: vc4jenusc8 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50400009 Password: f52ku6jmsb Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50400749 Password: 34xej5cxba Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50401085 Password: m8363n23p8 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50401086 Password: fptuvpbj2m Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50405572 Password: 5aheekek27 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50405583 Password: s2v8kd2fk8 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50406690 Password: 35fpuek628 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50406704 Password: bn6jtsfxdj Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50407384 Password: b32p5nfp5n Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50407406 Password: u24jh6a22d Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408024 Password: aupk8v5s7v Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408033 Password: vdcsns3fep Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408070 Password: pv5f3npjps Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408072 Password: eajs28nx7m Expiration: 26/11/2011

ใงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

ThreatSense Updates: NOD32 - v.6397 (20110821)

Username: EAV-50033736 Password: 32mf8b44t7 Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50034592 Password: 5xheths4bh Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50035678 Password: t8ck3c6bf7 Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50035682 Password: ratttrfexu Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50037709 Password: k2v4rdcds2 Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50038774 Password: 46f52rkfff Expiration: 15/11/2011

Username: EAV-50390622 Password: 332xxs47vp Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50390624 Password: 8p2tsmdvxj Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50391348 Password: 7n2mch85vf Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50391350 Password: v3exb58hdb Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50397919 Password: vc4jenusc8 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50400009 Password: f52ku6jmsb Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50400749 Password: 34xej5cxba Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50401085 Password: m8363n23p8 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50401086 Password: fptuvpbj2m Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50405572 Password: 5aheekek27 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50405583 Password: s2v8kd2fk8 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50406690 Password: 35fpuek628 Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50406704 Password: bn6jtsfxdj Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50407384 Password: b32p5nfp5n Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50407406 Password: u24jh6a22d Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408024 Password: aupk8v5s7v Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408033 Password: vdcsns3fep Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408070 Password: pv5f3npjps Expiration: 26/11/2011

Username: EAV-50408072 Password: eajs28nx7m Expiration: 26/11/2011

Sony A77 A65 NEX-7 - กองร้อยเครื่องยิงหนัก

การเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับ Product ใหม่ของทาง Sony แน่นอนเป็นที่จับตามองไม่ว่าจะเป็น Sony Alpha 77 Alpha 65 หรือ NEX-7


การเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับ Product ใหม่ของทาง Sony แน่นอนเป็นที่จับตามองไม่ว่าจะเป็น Sony Alpha 77 Alpha 65 หรือ NEX-7 ซึ่งมีตัวเดโมมาให้ลองกันในงานอย่างจุใจ แม้ว่าสถานที่อาจจะไม่สะดวกนัก แต่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมาฝากกัน แน่นอน Highlight ในงานนอกจากกล้องรุ่นใหม่แล้วก็ยังเปิดตัว Section ที่เกี่ยวข้องกับตลาดของ Imaging ซึ่งมีประมาณ 25% ของ Product จากทาง Sony ทั้งหมดทำให้งานนี้มีทั้งผู้บริหาร ผู้ขาย นักข่าว มากันจัดเต็มล้นโรงแรม Conrad กันเลยทีเดียว โดยสินค้าในไลน์ Imaging ก็ประกอบด้วย

-Compact Camera ซึ่งก็ได้เปิดตัวกล้อง ไร้ปุ่มที่ด้านหลัง เป็นทัชสกรีนล้วน (ชมได้จากวิดีโอ)
-S Frame หรือกรอบรูปดิจิตอลจากทาง Sony
-Camcorder สำหรับถ่ายวิดีโอ PJ Series ซึ่งสามารถถ่ายและดูภาพได้ทันทีผ่าน Projector ในตัว
-Mirrorless Camera รุ่นใหม่ NEX-7 และ NEX-5n
-SLT Camara รุ่นดังอย่าง A77 และ A65 ซึ่งใช้เซนเซอร์แบบ Crop ที่มีความละเอียดที่สุดในโลก 24.3 ล้านพิกเซล

มาดูราคาเปิดตัวกันบ้าง

-A77 Body 42900 บาท ราคาพอๆ กับ 7D
-A77 + 16-50mm f2.8 ประมาณ 62900 บาท
-A65 + Kit 32900 บาท
-NEX-7 Body 39900 บาท โอ้วจอร์จ !!!
-NEX-7 + Carl Zeiss 24mm f1.8 44990 บาท

นอกจากนี้ยังมีเลนส์และอุปกรณ์เสริมใหม่ซึ่งยังไม่ได้กำหนดราคา เช่น

-Lens 55-210mm for NEX อันนี้จำราคาไม่ได้จริงๆ ครับ
-Lens Adaptor NEX to A-mount (เห็นว่าประมาณหนึ่งหมื่น) เจ๋งมากใช้กล้อง NEX แต่ได้ระบบโฟกัสแบบ SLT เดี๋ยวดูในภาพ
-Lens 16-50mm f2.8 Sony ราคาขายแยกประมาณสองหมื่น
-Lens 24mm f1.8 Carl Zeiss ราคาขายแยกประมาณสองหมื่นอีกเช่นกัน

มีการแสดงเล็กๆ น้อยๆ ในงานครับ

นี่คือสิ่งที่ผม รอคอยครับ ^^

เลนส์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทาง Sony ค่อนข้างพร้อม

เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมืออาชีพที่หันมาใช้กล้องจากทาง Sony

NEX-5n ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเทพๆ หลายอย่าง เช่น ช่อง EVF จัดชุด แฟลชจัดชุด รวมไปถึงเมาท์แปลง E mount เป็น A mount

เปิดงานอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารจากทาง Sony

มีการแสดงจากเกาหลีเพื่อทดลองการถ่ายภาพแบบโฟกัสต่อเนื่องตลอดเวลา

สาธิตฟังก์ชั่นต่างๆ โดยคุณโอม เจ้าเก่า

คุณท้ายซอยทีมงานเราก็ได้ลองด้วย

สนามถ่ายรถแข่งจำลอง ซึ่งจริงๆ กล้องไหนก็ถ่ายได้ครับ ตัวอย่างใช้ 5D ถ่ายก็ยังทัน แต่ถ้าคุณมี 12 fps ก็จะสามารถถ่ายภาพได้แบบนี้ได้ง่าย ชนิดเหลือเชื่อ

Alpha 65 แอบตั้งเงียบๆ ในงาน ตัวนี้แม้จะไม่ใช่ 12 fps แต่ก็ 10 fps กันเลยทีเดียว

ส่วน NEX-5n ซึ่งเป็นรุ่นปรับสเปคมานั้นก็ถูกเก็บอยู่ในตู้โชว์สวยงาม รุ่นนี้ผมไม่ได้ลองมากนัก เนื่องจากเดี๋ยวก็จะมีเทสจากคุณท้ายซอยเร็วๆ นี้อยู่แล้ว

หน้าถัดไปก็จะเป็นการพรีวิว A77 ให่้ได้ชมกันก่อนใครครับ แม้แต่เมืองนอกน่าจะยังไม่ได้จับเครื่องเหมือนกัน

2011-10-09 18:09:55 By http://www.techxcite.com

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

รหัส NOD32 ESET 1-2nd October 2011 Username Password ID Key ใหม่ล่าสุด เดือน ตุลาคม

Username: EAV-51284567
Password: kpk3vt4c2r

Username: EAV-51645749
Password: 5nrmdtbs4f

Username: EAV-51284553
Password: 2xp32n8cv2

Username: EAV-51645743
Password: jnrxubdp2x

Username: EAV-48894407
Password: 36pcuuvnjs

Username: EAV-51720579
Password: xkadf4r8ms

Username: EAV-51725590
Password: r3m6eexspk

Username: EAV-51725599
Password: dkacvauh2e

Username: EAV-51720586
Password: dfxn45c8ur

Username: EAV-51720587
Password: 8xpdv6nr66

Username:EAV-51720592
Password:2fvcjmbcxa


ดาวโหลด ESET Smart Security 5 Release Candidate

ดาวโหลด ESET NOD32 Antivirus 5 Release Candidate

Nod32 เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีประสิทธิภาพ และทรงพลัง ไม่หน่วงเครื่อง
ใช้ง่าย ติดตั้งง่าย ป้องกันไวรัส และสปายแวร์ได้สูง คุณสามารถรับ user และ password
สำหรับอัพเดต nod32 ได้จากด้านล่าง โดยมีการอัพเดตอยู่สม่ำเสมอ
คุณสามารถกลับมารับ user + password สำหรับอัพเดต nod32 ได้ฟรีตลอด
ถ้า user + password ไม่สามารถอัพเดตได้ ให้ลองอันถัด

key nodt32 2011

อัพเดทคีย์ ต่ออายุNOD32

Username: EAV-42049228
Password: nj3pv356cu
Expiry Date: 02.09.2011

Username: EAV-42049231
Password: 7earpne356
Expiry Date: 02.09.2011

Username: EAV-42049233
Password: d4amjhpp62
Expiry Date: 02.09.2011

Username: EAV-42493595
Password: mep2revdkr
Expiry Date: 13.09.2011

Username: EAV-42605260
Password: k6he72au7a
Expiry Date: 16.09.2011

Username: EAV-42605695
Password: bjc43rnc8d
Expiry Date: 16.09.2011

Username: EAV-42605703
Password: mvs5htktss
Expiry Date: 16.09.2011

Username: EAV-42789550
Password: cdabfs8mak
Expiry Date: 21.09.2011

Username: EAV-42804686
Password: 3htemccjnv
Expiry Date: 21.09.2011